Dịch vụ “Chăm sóc trực tuyến hệ thống năng lượng mặt trời” đang là điểm ưu việt của Hạo Phương trên thị trường điện mặt trời tại Việt Nam, dịch vụ sẽ giúp bạn:

  • Có thể kiểm tra được tình trạng sức khỏe hệ thống năng lượng mặt trời thông qua điện thoại của mình 24/24.
  • Có thể xem và phân tích biểu đồ lượng điện sản sinh ra từ hệ thống điện mặt trời theo thời gian thực.
  • Giúp bạn kết nối với Hạo Phương trong việc chẩn đoán, bảo hành và bảo trì thiết bị nhanh chóng và hiệu quả nhất.